Uproszczona księgowość – korzyści? – Dla kogo?

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Dla kogo?

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Więć bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Wady

Biuro Rachunkowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, tylko jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zmuszana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach firmy.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. 

Biuro rachunkowe – Dlaczego my

Biuro rachunkowe – Dlaczego my?

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak możemy pomóc waszej twojej firmie i dlaczego tak dużo właścicieli firm docenia nasze usługi oraz pomóc. Nasze biura rachunkowe w Polsce realizuja osobistą obsługę księgową z regularnym kontaktem, dzięki czemu budujemy z Tobą dobre relacje oraz długotrwałe relacje.

Usługi rachunkowe Katowice

Audyt i rozliczenia

Nasza Firma jest biegłymi rewidentami  zlokalizowana w Katowicach i posiadamy doświadczenie w zrozumieniu biznesu naszych klientów, ścisłej współpracy z nimi i wykonywaniu zadań audytowych i księgowych w uzgodnionych ramach czasowych.


Rozwiązania księgowe online w chmurze

Jesteśmy akredytowanymi partnerami Platinum z oprogramowaniem Accounting, aby dostarczać firmom internetowe rozwiązania rachunkowe w chmurze do prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym usługi księgowe, deklaracje VAT i rachunkowość zarządczą. Rozwiązania księgowe online w chmurze są również wbudowane w całą gamę naszych usług, w tym zeznania podatkowe, rozliczenia w US, usługi płacowe oraz pomoc w zakresie ręcznej rejestracji.


Usługi księgowe, w tym pomoc w przestrzeganiu zgodności z przepisami dotyczącymi automatycznej rejestracji emerytalnej.

Zapewniamy wysokiej jakości outsourcing płac online dla małych i dużych firm. Nasze usługi w zakresie zarządzania płacami dokonują wszystkich potrzebnych zgłoszeń do organów podatkowych w Państwa imieniu oraz zapewniają zgodność z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i korespondencji związanymi z [automatycznym logowaniem emerytalnym

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, iż każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Całkowita księgowość jest rozbudowanym, bardzo skrupulatnymoraz sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy inadzoru sytuacji firmy – tak w danym momencie, jak również w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Sprawdź: https://znany-ksiegowy.pl


Firmy, które prowadzą pełną księgowość, zobowiązane są między innymi do systemu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja pojawić się musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – również każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest rejestrowana. Regułyrejestrowania są dokładnie opisanem.in. w ustawach, dzięki temu wszystkie firmy korzystające z pełnej księgowości możemyprostoporównywać ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Musimy pamiętać, iż pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim zazwyczaj doświadczone biuro księgowe. 

Księgowość spółek – Przeczytaj żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Zapewniamyfachową księgowość spółki z o.o., w zakresie której wykonujemyczynności związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób profesjonalnyiskrupulatny to najlepszy wybór, który pozwoliPaństwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmdostępne są w trzechwariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla firm zawsze jest odpowiednioskrojona do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dobierzemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość firmy utrzymaną na najwyższym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się te oto usługi i czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej otworzeniu,

Doradztwo przy otwieraniu spółki z o.o. (w tym, przede wszystkim podatkowe oraz rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych jak również prawnych,

Obsługa płacowa orazZakład Ubezpieczeń Społecznych (bieżąca obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków iinnychinstytucji,

Sporządzaniecyklicnychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków oraz strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

ProponujemytrzyPakiety usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe i doradcze z dziedzinyaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z o.o.  możnazałożyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka kwestii. Są to m.in. następującepytania: Zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w modelu S 24 przez sieć czy wybrać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobligowany do zapłaty ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak obliczyćefektywność działalności? Te iwiele innych wątpliwościprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. – Sprawdź

Prowadzenie rachunkowośći w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Sprawdź – Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Obowiązek prowadzenia całkowitej księgowości obejmuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto decyduje się prowadzić działalnośćwłaśnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, iż nie będzie mógł rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).


Spółka z o.o. nie wchodzi w skład grupy podmiotów, które posiadajątąperspektywę. Księgowość w mniej skomplikowanej formie mogą prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne przez nie prowadzone, spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, jak również osoby wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o umowy agencyjne oraz umowy zlecenia. Do grona tego zaliczają się takżeniektóre osoby, które prowadzą wyjątkowe działy produkcji rolnej i osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Pełna księgowość stanowiskrupulatnyi sformalizowany system ewidencji, za pośrednictwem którego zdobywa się informacjena temat sytuacji finansowej firmy. Zobowiązuje ona do ewidencjonowania każdego działania gospodarczego oraz każdej, nawet najmniejszej sumy pieniężnej, która przepływa przez przedsiębiorstwo. Właściciel spółki z o.o. ma teżobowiązek przygotowywania dokumentów, takich jak rachunek zysków i strat, bilans, dane dodatkowe i na ich podstawie sporządzać sprawozdanie finansowe.Dokumenty te należy dostarczyćw odpowiednimczasiewe właściwym co do siedziby przedsiębiorstwa Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. to liczne obowiązki,tak te proste, jak również te znacznie trudniejsze. Istniejemimo to pewne wyjście z tej sytuacji, a mianowicie skorzystanie z usług biura księgowego. Decyzję tą musimy poprzeć złożoną analizą wszystkich biur, które proponują tego typu usługi. Pewne jednak jest to, że biuro księgowe żwawooraz w pełniprofesjonalnie zajmie się każdym powierzonym wyzwaniem. Najtańsza księgowość w Polsce

Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów oraz rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest księga przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić da sięskutecznąbieżącą ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona dużympowodzeniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Księga przychodów i rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na poczet dostawy tudzież sprzedaży towarów a także wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Właściwy moment na uzupełnienietakichdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów a także rozchodów nie posiadatakżedanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżeinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich wsparć należą m.in. te pozyskiwaneze środków unijnych .

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zobacz

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Sprawdź

Księgę trzeba prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPiR .

Księgę można prowadzić na dwa sposoby-fizycznieielektronicznie.

Elektronicznaforma jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego pozwalającego nanatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych informacji na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniemalbo zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej ujętymiwarunkami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z przepisami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób staranny,czytelnyi trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżpowinien być sporządzony w języku polskim , natomiast treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu prowadzonej działalności lub w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia tudzież przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

CZYM JEST KPiR???

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KSIĘGI PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to niejednokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta to też prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Rejeste przychodów i rozchodów – dla kogo jest obowiązkowy?

Rejestry przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne i partnerskie prowadzone przez osoby fizyczne – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To łatwy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów umożliwia sprawdzić zobowiązania podatkowe twojej firmy. wybierając prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowympowierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi jedynie wycinek naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług księgowychobejmuje:

-Bieżąceewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Wyliczanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT i sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Młodziprzedsiębiorcy mogą dociekać czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyoraz kosztów ich osiągnięcia. Należy więc w niej zapisywaćwszystkiedokonane zakupy, sprzedane towary albo usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem działalności.Detale dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Obowiązek prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, albo księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości na podstawie KPiR.

Oprócz powyższej grupy,wymógwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeślizasygnalizujązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychjedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,tylko w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciufirmy prowadzonej samemulub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodzątakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być wpdrożone. W sytuacji rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Księga przychodów jak również rozchodów to częstodużyproblem dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Książki przychodu oraz rozchodu zobowiązane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie będącew posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszytyp ewidencji, który używany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów oraz rozchodów umożliwia abyustalić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy albo osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.


Rejestr przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi zaledwieczęść naszej oferty, natomiastpełenwachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Ustalaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT takżewypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Przygotowywanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.